bg
 
 

Юбилей 10 години от създаването на Ортопедична болница "Витоша".
10 години традиции в лечението на остеопоротични фрактури при най-възрастните.
Хиляди излекувани.
Благодарим за доверието.

ОРТОПЕДИЧНА БОЛНИЦА ВИТОША
тел. 02/962-22-92
Болницата е създадена през 2001 год. и работи от 2003 год. със Здравна каса по клинични пътеки.

ЛЕЧЕНИЕ НА СЧУПВАНИЯ ПРИ СТАРИ ХОРА?
ДА, НИЕ ЛЕКУВАМЕ СТАРИ ХОРА!

Ортопедична болница „Витоша“ е специализирана в лечение на счупвания при стари хора, с което е уникална за България. Пациентите над 75-годишна вьзраст са с повишен оперативен риск, изискват специфичен подход, модерна реанимация и скъпоструващо лечение, което ги прави нежелани в повечето други болници. Ние имаме дългогодишен опит в лечението на стари хора и цялата структура на болницата е адаптирана за това.
БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ!
Лечението в болница „Витоша“ е напълно безплатно, то се поема от Здравна каса.
НЯМА КОРУПЦИЯ!
За разлика от другите болници тук няма корупция и няма да Ви бъдат искани пари за вашето лечение.
УНИКАЛНО НИСКА ЦЕНА НА ИМПЛАНТИТЕ!
Когато се налага използването на метални импланти (пирони, винтове, плаки) за оперативната фиксация на счупването във всички болници тези импланти се заплащат от пациента (съгласно условията на Здравна каса - НРД '2003 до '2008). Когато се налага да заплатите за вложените при вашата операцията импланти в болница „Витоша“ тяхната цена е до 50% по-евтина в сравнение с всички останали болници благодарение на нашата Социална програма. Ниската цена на имплантите е благодарение на това, че цената се поема частично от болница „Витоша“, защото нашата политика е да помагаме максимално.
СОЦИАЛНА ПРОГРАМА!
Нашата социална програма е насочена към подпомагане на самотни възрастни пациенти и на социално слаби и при такива хора цената на имплантите е символична или напълно безплатна за пациента, като тяхната цена се поема от болница „Витоша“. Такава социална програма няма в нито една друга болница и ние сме горди с това.
СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ОБЩОДОСТЪПНОТО ЛЕЧЕНИЕ!
Болният със счупване на бедрената кост трябва незабавно да бъде настанен в болница!!! Чрез нашата политика за снижаване цената на имплантите (те не се заплащат от Здравна каса, а от пациента), ние правим болничната помощ при нас достъпна за всички. Считаме, че е престъпно през 21 век възрастен пациент със счупена бедрена кост да бъде оставен без операция и върнат в къщи на т.н. „домашно лечение“ - масово практикувано от други болници - само защото болният не е в състояние да заплати скъпоструващите импланти, необходими за операцията му.
Ако пациентът със счупване на бедрената кост не бъде опериран и бъде оставен на „домашно лечение“ рискът от смъртен изход за него през следващите 3 месеца е над 50%, освен това качеството на живота на болния е силно влошено - силните болки приковават пациента към леглото, хигиената и тоалета са невъзможни или силно затруднени, често още в началото се появяват декубитални рани по кръста и гърба, много от болните стават жертва на хипостатичната пневмония от залежаване или тромбоемболични усложнения, които често завършват фатално.
За разлика от това, при едно модерно оперативно лечение на счупена бедрена кост, рискът от смъртен изход се намалява на под 8% през първите 3 месеца; още през първата седмица след операцията качеството на живот се доближава до това на здрав човек - липсата на болки позволява раздвижване и намаляват рисковете от усложнения следствие на залежаване, близките на болния не са така плътно ангажирани в неговото обслужване, което от своя страна има голям икономически ефект.

Ние сме най-силни в оперативното лечение на:
- ФРАКТУРИ НА БЕДРЕНА КОСТ ПРИ СТАРИ ХОРА
- Всякакъв спешен ТРАВМАТИЗЪМ (фрактури, рани...)
- Вродени ДЕТСКИ МАЛФОРМАЦИИ; криви крачета
- Колянна става - АРТРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ: дископатия; фрактури.
ПРИ СЧУПВАНЕ НЕЗАБАВНО НИ ПОТЪРСЕТЕ
тел.: (02) 962-22-92, болница „Витоша“
Адрес: София, бул „Симеоновско шосе“ №108-Б

ДЕНОНОЩНО БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЧУПВАНИЯ ПРИ СТАРИ ХОРА - тел. 02/962-22-92

ОБЯВА:

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология „Витоша” ЕООД,
с адрес: град София, бул.”Симеоновско шосе” №108-Б, тел.:02-9622292,

ОБЯВЯВА:

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени средства, медицински консумативи, остеосинтезни средства, ендопротези за тазобедрена и колянна става за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология Витоша” ЕООД”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на лекарствени средства, Обособена позиция № 2 – Доставка на медицински консумативи, Обособена позиция № 3 – Доставка на остеосинтезни средства, ендопротези за тазобедрена и колянна става.
Допълнителни въпроси може да задавате на ел. поща: vitosha_hospital@abv.bg
Лице за контакт: д-р Орлин Филипов

 

Необходими документи за участие:

 

СБАЛОТ "Витоша" обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
доставка на медицински консумативи за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология Витоша” ЕООД, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на медицински консумативи, Обособена позиция № 2 – Доставка на лабораторни консумативи, Обособена позиция № 3 – Доставка на рентгенови консумативи, Обособена позиция № 4 – Доставка на инфузионни разтвори. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в спецификациите на одобрената документация за участие.

 

Необходими документи за участие:

 

 ДЕНОНОЩНО БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ
НА СЧУПВАНИЯ ПРИ СТАРИ ХОРА
тел.: 02/962 22 92

Лечението е безплатно,
по договор
със Здравната каса.Copyright © 2008 Vitosha Hospital. All rights reserved. Created by DV Studio, Ltd.