Социална програма

Болният със счупване на бедрената кост трябва незабавно да бъде настанен в болница!!! Чрез нашата политика за снижаване цената на имплантите (често те не се заплащат от Здравна каса, а от пациента), ние правим болничната помощ при нас достъпна за всички. Считаме, че е престъпно през 21 век възрастен пациент със счупена бедрена кост да бъде оставен без операция и върнат в къщи на т.н. „домашно лечение“, освен при крайно тежко здравословно състояние непозволяващо операция.

Ако пациентът със счупване на бедрената кост не бъде опериран и бъде оставен на „домашно лечение“ рискът от смъртен изход за него през следващите 3 месеца е над 50%, освен това качеството на живота на болния е силно влошено – силните болки приковават пациента към леглото, хигиената и тоалета са невъзможни или силно затруднени, често още в началото се появяват декубитални рани по кръста и гърба, много от болните стават жертва на хипостатичната пневмония от залежаване или тромбоемболични усложнения, които често завършват фатално.

За разлика от това, при едно модерно оперативно лечение на счупена бедрена кост, рискът от смъртен изход се намалява на под 15% през първите 3 месеца; още през първата седмица след операцията качеството на живот се доближава до това на здрав човек – липсата на болки позволява раздвижване и намаляват рисковете от усложнения следствие на залежаване.

Близките на болния не са така плътно ангажирани в неговото обслужване, което от своя страна има голям икономически ефект.

При счупване
незабавно реагирайте!
Тел: 02 962 22 92

Потърсете ни