Новите ни разработки за смяна на става намират световно признание

В Болница Витоша имаме повод за празнуване! Ежедневно лекуваме пациенти с изпитани и доверени техники и методи, но сме отдадени и на новостите в нашата област. Нашият главен хирург, д-р Орлин Филипов, приключи работата си по новаторско изследване за третирането на фрактури на бедрената шийка – най-горната част на бедрената кост, и най-често срещаното място за счупване на ставата. Неговата работа намира широко признание по света – включително договор за публикуване на книга с високо реномирано американско издателство. Тук той ни разказва за работата си, и какво означава тя за неговите пациенти.

Read More »

Смяна на стави по авангарден метод

Операциите за смяна на тазобедрена или колянна става, наречени ендопротезиранe, са с голяма продължителност и сложност. Днес, стремежът на науката е да бъде намален обема на хирургичния разрез и структурите около ставата да бъдат максимално запазени от увреждане, а самата операция да се провежда без кръвопреливане. Главният лекар на на ортопедична болница „Витоша”, Д-р Орлин Филипов, разказва пред вестник Труд” за новостите при тези операции, които се прилагат в болницата. https://trud.bg/ендопротезирането-на-стави-по-аванг

Read More »

Болница Витоша днес, сред най-добрите

След завръщането си от Израел в София, д-р Орлин Филипов решава да модернизира болницата. През 2013 година проектанти начело с Наташа Иванова и арх. Велев проектират модернизация на болница „Витоша“. Намерено е изключително интелигентно решение, като само чрез разместване на врати и отваряне на отвори в няколко стени, без промяна на бетонна конструкция, е постигнато изключително модерно и функционално разпределение, отговарящо на изискванията на медицинската технология на най-добрите американски болници.

Read More »

Пътят на д-р Филипов към специализация в ортопедията

Новата болница е проектирана конструктивно за 5 етажа – сутерен и 4 етажа. Поради недостатъчни средства, първоначалния архитектурен проект не е включвал четвърти етаж, но е дадено задание за 5-етажна сграда и конструктора Янко Янков е проектирал и оразмерил конструкцията за 5-етажна сграда, с цел бъдещо дострояване на един етаж. Строителството на сградата е изпълнено от елитното поделение на ГУСВ, начело с кап. Геренски – гл. инженер, а технически ръководител на обекта е ст. лейтенант Мирослав Павлов. В конструкцията бяха вложени 50 тона арматурно желязо.

Read More »

Болница Витоша, реализираната мечта

Въпреки заеманите от него постове, при падането на комунизма на 10 ноември 1998, Борис Филипов притежава само един панелен апартамент – наследствен от неговия баща Иван Филипов, който до 1966г е имал голяма къща в Дианабад – единствената двуетажна къща в квартала, която е отчуждена и съборена, срещу която получава от държавата 2 панелни апартамента, единият от които прехвърля на Борис. Друго притежание на Борис е автомобил Москвич, както и нескъпа вила в село Долна Малина. Получавал е максималната за времето на комунизма заплата от 500 лева, когато учители, инженери и лекари са получавали по 100 до 150 лева.

Read More »

Новите ни разработки за смяна на става намират световно признание

В Болница Витоша имаме повод за празнуване! Ежедневно лекуваме пациенти с изпитани и доверени техники и методи, но сме отдадени и на новостите в нашата област. Нашият главен хирург, д-р Орлин Филипов, приключи работата си по новаторско изследване за третирането на фрактури на бедрената шийка – най-горната част на бедрената кост, и най-често срещаното място за счупване на ставата. Неговата работа намира широко признание по света – включително договор за публикуване на книга с високо реномирано американско издателство. Тук той ни разказва за работата си, и какво означава тя за неговите пациенти.

Read More »

Създаването на Болница Витоша

От размирните 1990-те през външната търговия към успех в медицината. Пътят на д-р Орлин Филипов и пътят на Болница Витоша се преплитат, защото Орлин е приел болницата за свой живот. Болница Витоша е създадена през 2001 година, а сградата е построена година преди това. Историята на създаването ѝ е история за първите години на демократичните промени в България. Д-р Филипов и неговият баща Борис Филипов – икономист, индустриалец, заемал отговорни постове и управлявал хиляди работници в социалистическа България, създават ЕКТА-София, с предмет на дейност външна търговия.

Read More »

Смяна на стави по авангарден метод

Операциите за смяна на тазобедрена или колянна става, наречени ендопротезиранe, са с голяма продължителност и сложност. Днес, стремежът на науката е да бъде намален обема на хирургичния разрез и структурите около ставата да бъдат максимално запазени от увреждане, а самата операция да се провежда без кръвопреливане. Главният лекар на на ортопедична болница „Витоша”, Д-р Орлин Филипов, разказва пред вестник Труд” за новостите при тези операции, които се прилагат в болницата. https://trud.bg/ендопротезирането-на-стави-по-аванг

Read More »