Какво представлява операцията на тазобедрената става

ОПЕРАЦИЯ

По време на операцията, след срязване на кожата и разделяне на мускули и други околни тъкани, се достига до тазобедрената става. Срязва се ставната капсула и се разкриват ставните компоненти. Срязва се и се премахва главата и шийката на бедрената кост. Разширява се канала на бедрената кост за да приеме металната част на протезата, състояща се от глава (head или ball) и стебло с шийка (stem). Ацетабулумът се обработва (римира) за да приеме ацетабуларната пластмасова компонента на протезата-чашка (cup). Тогава компонентите на ендопротезата се сглобяват и ставата се репонира в нормално положение.

Стеблото и чашката могат да бъдат закрепени за костта посредством използването на специален цимент или без използването на цимент.

ЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ НА ПРОТЕЗАТА

По време на операцията се смесват два компонента: прахообразен (полиметил метакрилат) и течен (неговият течен мономер) при което се получава кашава материя (цемент) която се поставя между протезата и костта, която за 10-ина минути се втвърдява и достига висока якост на закрепване на протезата към костта. Този начин на закрепване на протезата остава “златният стандарт” и се предпочита от ортопедите при повечето случаи. В зависимост от тяхната костна плътност, хората на възраст над 60 години получават този тип фиксация на протезата.

БЕЗЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ

Не всички пациенти са подходящи за циментно закрепване. Проучванията показват, че по-млади и активни пациенти получават преждевременно асептично разхлабване на циментнопоставената ендопротеза (loosening the prosthesys). Затова днес има тенденция за използване при по-млади пациенти на ендопротеза, покрита с материал, който позволява на костната тъкан да прораства към метала. С времето се образува здрава съединителна тъкан, която закрепва метала към костта. Това изисква екзактно пасване на метала към бедрената кост. Повърхността на метала е изградена от фина пореста структура, която спомага костта да прораства навътре. Този процес се нарича porous ingrowth или osteointegration. Това е безциментна ендопротеза. Този тип не е подходящ при възрастни пациенти с остеопороза.

ХИБРИДНА ФИКСАЦИЯ

Единият компонент на протезата се закрепва циментно, а другият – безциментно. Униполярно ендопротезиране При някои болни се предпочита този тип протезиране с цел намаляване на оперативната травма за болния. Представлява заместване с протеза само на увредената повърхност. Използва се при хора с аваскуларна некроза на главата имащи останал незасегнат хрущялен слой на ацетабулума.

При счупване
незабавно реагирайте!
Тел: 02 962 22 92

Потърсете ни