Рехабилитация след ендопротезиране на колянна става

В болница „Витоша“ ендопротезиране на колянна става се прави по модерен, щадящ начин, който позволява бързо изправяне на крака и възстановяване.

Залог за възвръщане на пълния обем движение след операцията е качествената и последователно проведена рехабилитация. Нейните основни задачи са възстановяване на силата и гъвкавостта на мускулите и формиране на здрава ставна капсула около протезата. Рехабилитацията започва много скоро след операцията и се провежда два пъти на ден по специално разработена за Вас програма. Първите ѝ цели са да започнете да се изправяте, да се движите с помощни средства и да се обслужвате самостоятелно. Когато проходите с помощта на една патерица или без помощни средства, заниманията за поддържане на мускулите се свеждат до няколко пъти седмично според преценката на личния Ви кинезитерапевт.

При нас, в болница „Витоша“, ендопротезиране на колянна става и последваща рехабилитация можете да получите по Здравна каса. Чрез допълнителен пакет Ви предлагаме по-продължителен рехабилитационен период в СПА център в Хисаря.