Цени на имплантите

Когато се налага използването на метални импланти (пирони, винтове, плаки) за оперативната фиксация на счупването във всички болници тези импланти се заплащат от пациента (съгласно условията на Здравна каса – НРД ’2003 до ’2019). Когато се налага да заплатите за вложените при вашата операцията импланти в болница „Витоша“ тяхната цена е по-евтина в сравнение с всички останали болници.

При счупване
незабавно реагирайте!
Тел: 02 962 22 92

Потърсете ни